1396/04/09- افتتاح بیست و چهارمین نمایشگاه بین المللی کاشی،سرامیک و چینی بهداشتی
30 Jun 2017
(0 votes)

1396/04/09- افتتاح بیست و چهارمین نمایشگاه بین المللی کاشی،سرامیک و چینی بهداشتی

شرکت افرنگ افتخار همکاری با دو شرکت جاویدان خاک آویژه به متراژ 256/5 مترمربع وگروه کارخانجات تاپ سر به متراژ476 مترمربع را داشته است

جاویدان خاک آویژه

تاپسر

Read 5747 times Last modified on Saturday, 29 July 2017 09:37