1396/05/17- افتتاح اولین نمایشگاه بین المللی فرش ماشینی شهر آفتاب
13 Aug 2017
(0 votes)

1396/05/17- افتتاح اولین نمایشگاه بین المللی فرش ماشینی شهر آفتاب

افتتاح اولین نمایشگاه بین المللی فرش ماشینی شهر آفتاب، شرکت افرنگ افتخار همکاری با سه شرکت فرش توس مشهد با متراژ240 مترمربع، فرش زمردمشهد با متراژ 470 مترمربع، تجارت آفرین ماندگار فرشینه با متراژ 446 مترمربع ، را داشته است.

 

شرکت فرش توس مشهد

شرکت فرش زمرد مشهد

شرکت تجارت آفرین ماندگار فرشینه

Read 2054 times Last modified on Sunday, 13 August 2017 14:06