1396/08/13- افتتاح هفدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت برق
11 Nov 2017
(0 votes)

1396/08/13- افتتاح هفدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت برق

13/08/96 افتتاح هفدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت برق، شرکت افرنگ افتخار همکاری با 7 شرکت نورصرام پویا به متراژ 240مترمربع، نور افشان به متراژ 105مترمربع، شهید قندی به متراژ 5/66 مترمربع، پرتو خازن به متراژ 5/71 مترمربع، سیم نور یزدان به متراژ 60 مترمربع، روان گداز پردیس به متراژ 5/35 مترمربع، مپنا (مکو) به متراژ 45 مترمربع را داشته است.

نور صرام پویا

نورافشان

شهید قندی

پرتو خازن

سیم نور یزدان

روان گذاز پردیس

مپنا (مکو)

Read 1978 times Last modified on Tuesday, 14 November 2017 14:45