1396/08/22- افتتاح دوازدهمین نمایشگاه بین المللی قطعات خودرو،لوازم و مجموعه های خودرو
18 Nov 2017
(0 votes)

1396/08/22- افتتاح دوازدهمین نمایشگاه بین المللی قطعات خودرو،لوازم و مجموعه های خودرو

22/08/96 افتتاح دوازدهمین نمایشگاه بین المللی قطعات خودرو،لوازم و مجموعه های خودرو ، شرکت افرنگ افتخار همکاری با 4 شرکت روان گداز پردیس به متراژ 5/72 مترمربع،شرکت لوکومبیل به متراژ 70 مترمربع،شرکت نیرو گستران خراسان با متراژ 68 مترمربع، شرکت آذین تنه با متراژ 39 مترمربع را داشته است.

شرکت روان گذاز پردیس

شرکت لوکومبیل

شرکت نیروگستران خراسان

شرکت آذینه تنه

Read 2200 times Last modified on Sunday, 19 November 2017 09:33