97/02/16- افتتاح بیست و سومین نمایشگاه بین المللی نفت،گاز،پالایش و پتروشیمی
27 May 2018
(0 votes)

97/02/16- افتتاح بیست و سومین نمایشگاه بین المللی نفت،گاز،پالایش و پتروشیمی

16/02/97 افتتاح بیست و سومین نمایشگاه بین المللی نفت،گاز،پالایش و پتروشیمی ، شرکت افرنگ افتخار همکاری با شرکت نفت سپاهان با متراژ96 مترمربع، شرکت welltecبا متراژ 25 مترمربع،شرکت نفت جی با متراژ 5/67 مترمربع ،شرکت پتروگوهر فراساحل کیش با متراژ78 مترمربع، شرکت شیراز چلیک با متراژ 49مترمربع،شرکت روزمند با متراژ 48مترمربع،شرکت ایران ترانسفو با متراژ 108 مترمربع،شرکت نفت سازه قشم با متراژ 5/71مترمربع،شرکت حفاری شمال با متراژ90مترمربع و شرکت آذران با متراژ76 مترمربع را داشته است..

شرکت نفت سپاهان

شرکت welltec

شرکت نفت جی

پژوهشگاه پتروگوهر فراساحل کیش

شرکت شیراز چلیک

شرکت روزمند

شرکت ایران ترانسفو

شرکت نفت سازه قشم

شرکت حفاری شمال

شرکت آذران

Read 3365 times Last modified on Sunday, 27 May 2018 10:58